: 2019 Jonge Honden- en Veteranen Dag gecombineerd met Spellenmiddag

Ja natuurlijk, wij komen graag naar de Jonge Honden en Veteranendag / spellendag op 29 juni a.s.

Hieronder de gegevens van onze hond e.d.

(NB. als u met meerdere honden komt s.v.p. voor elke hond een aparte registratie maken !)

 

Door u hier aan te melden verplicht de inzender zich het inschrijfgeld te voldoen. Het inschrijfgeld dient u zo spoedig mogelijk na de aanmelding over te maken op rekening
IBAN: NL54ABN A0428131301      BIC: ABN ANL2A
t.n.v. Penningmeester NVLPH te Oisterwijk, onder vermelding van JHV 2019 en naam van de hond.

Inzender verklaart dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatste tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart de hond niet te zullen inzenden , indien de aangegeven omstandigheden zich voor de Jonge Honden- en Veteranendag mochten voordoen.

Door inschrijving stemt de inschrijver ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisator, eventueel behaalde titels alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer. Indien de exposant dit niet wenst, zal hij dit tegelijk met inzending van het formulier schriftelijk aan de organisator meedelen.

Naam van de hond (nom du chien):
1
Geslacht (sexe):
Reu (Mâle)  Teef (Femelle)  
Stamboek (livre des origines et n°):
1
Stamboomnummer (n° Livre origines):
Import uit (import de):
Chip- of tatouagenummer (n° du puce ou du tatouage):
1
Geboortedatum (Né(e)le):
1
Roepnaam (petit nom):
Vader (nom du père):
Moeder (nom de la mère):
Fokker (nom du producteur):
Lidnummer NVLPH (eigenaar) (Numéro d'adhérent NVLPH):
1
Naam eigenaar (nom du propriétaire):
Adres eigenaar (adresse du propriétaire):
Postcode (code postal):
Woonplaats (ville):
Land (pays):
Email (émail):
Bevestig e-mail (confirmation l´émail):
Naam (mede)eigenaar (nom du co-propriétaire):
Klassenindeling (les classes):
Klasse 3 tot 6 maanden (mois)  
Klasse 6 tot 9 maanden (mois)  
Klasse 9 tot 12 maanden (mois)  
Klasse 12 tot 18 maanden mois)  
Klasse 18 tot 24 maanden (mois)  
Klasse 7 tot 10 jaar (ans)  
Klasse vanaf 10 jaar (ans)  
Nestbespreking (Presentation de la porte):
Ja  Nee  
1
Gift (donation):
1
Registratiebewijs (certificat d'enregistrement):
 
Selecteer hier het bestand van de stamboom (PDF of JPG) (Selectionnez le pedigree ou le certificat de naissance):
 


Copyright © 2014  NVLPH