2021 Verenigingsfokreglement NVLPH

 

2021logomini

Vanaf 1 januari 2018 is het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gewijzigd, in die zin dat de 12 maandenregel is aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd is. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR luidt:


"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

De wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

In de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer d.d. 2 december 2017 is vastgesteld dat artikel 3.5 van het Verenigingsfokreglement gewijzigd dient te worden m.i.v. 1 januari 2018. Het gewijzigde VFR dient niet ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur van de Raad van Beheer.

 

Klik hier  om het Verenigingsfokreglement te kunnen lezen


Copyright © 2014  NVLPH