Voorwaarden voor vermelding van een dekreu op de dekreuenlijst

Voorwaarden voor vermelding van een dekreu op de dekreuenlijst

1. Eigenaar dekreu is lid van de N.V.L.P.H.
2. Eigenaar dekreu dient zich te houden aan de reglementen van de N.V.L.P.H.
3. Controle op naleving van deze voorwaarden geschiedt door bestuur van de N.V.L.P.H.
4. Eigenaar dekreu verstrekt gegevens aan bestuur N.V.L.P.H., als bestuur dit verzoekt in verband met controle naleving voorwaarden.
5. Indien de eigenaar dekreu uitlatingen op zijn/haar website heeft gepubliceerd, die niet overeenkomen met de ideeën, bedoelingen en belangen van de N.V.L.P.H., kan de vermelding geweigerd worden.
6. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in lijn met haar statutaire doelstelling de website van de eigenaar dekreu te beoordelen op informatie en uitspraken en deze eventueel te weigeren als deze in strijd zijn met o.a. de voorwaarden en belangen van de N.V.L.P.H. en fatsoensnorm ten opzichte van de vereniging.
7. Indien een eigenaar dekreu niet handelt in overeenstemming met de voorwaarden, zal het bestuur beoordelen welke sanctie tegen het lid zal worden ingesteld. In ieder geval zal de vermelding van de website worden verwijderd voor het gehele kalenderjaar zonder restitutie van het tarief.
8. Eigenaar dekreu laat penningmeester weten dat hij/zij een vermelding wenst op website en stuurt het formulier vermelding dekreu in met de benodigde bescheiden. Eigenaar dekreu ontvangt factuur. Tarief voor de vermelding bedraagt € 17,50 per kalenderjaar.
9. Na toetsing door IFA en na betaling van de factuur zal de webmaster de vermelding plaatsen op de website. Lay-out wordt verzorgd door de webmaster en kan niet gewijzigd worden door lid.
10. De vermelding op de website zal stilzwijgend worden verlengd. Indien u uw vermelding wenst te beëindigen, dan dient u voor 1 december van het jaar schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester.

11. De vermelding van de gegevens van de eigenaar en dekreu zijn met toestemming van de eigenaar gepubliceerd

FORMULIER OPGAVE DEKREU