Gezondheidsinventarisatie Patella Luxatie

Tijdens de Jonge honden & Veteranendag en de clubmatch in 2006 heeft de N.V.L.P.H eigenaren van de Pyreneese berghond de mogelijkheid  geboden om de hond te laten onderzoeken op Patella Luxatie in het kader van een gezondheidsinventarisatie. Het onderzoek werd gratis aangeboden.

Een uitgebreid artikel over het patella probleem bij de hond is reeds gepubliceerd in Pyremedium. U kunt dit middels bovenstaande link nog eens rustig doorlezen.

Waarom deze gezondheidsinventarisatie?

In het fokreglement van de NVLPH is al jaren opgenomen dat de pups pas bij de fokker weg mogen nadat zij onderzocht zijn op patella luxatie door de dierenarts. Desondanks zijn vrijwel jaarlijks gevallen van patella luxatie bij jonge Pyreneese Berghonden geconstateerd. Bij de beperkte hoeveelheid nesten die per jaar worden gefokt, is dit een hoog percentage. Vaak ging het hierbij om pups. In sommige gevallen waren deze honden zelfs al verkocht. Hoe kan dit gebeuren?

In de archieven van het IFA zijn de patella verklaringen opgeborgen die in de loop der tijd werden ingediend. Een aantal zaken vallen direct op.

 1. Elke dierenarts mag een patella verklaring afgeven. Dit ondanks dat eronder de dierenartsen ook een aantal orthopedisch specialisten in Nederland zijn.
 2. De methode van onderzoeken staat niet beschreven. Iedere dierenarts mag zelf bepalen hoe het onderzoek verloopt.
 3. Het modelformulier van de NVLPH is verouderd en komt, o.a. door het vele kopiëren, niet professioneel over. Waarschijnlijk mede daarom werden de verklaringen op allerlei manieren opgemaakt en ingediend. In een aantal gevallen zijn zelfs handgeschreven verklaringen op kladblokpapier ingeleverd.
 4. Er zijn alleen maar verklaringen waarbij alle pups werden goedgekeurd.

Het afgeven van een patella verklaring lijkt een verplicht nummertje te zijn geworden. Het maakte niet uit hoe en door wie, als er maar een verklaring werd afgegeven. In al die jaren werd door deze methode slechts één keer patella luxatie bij een pup geconstateerd. Toch zijn bijna jaarlijks gevallen van patella luxatie. De behandeling van deze gevallen is afhankelijk van de ernst van de situatie en varieert. In sommige gevallen volstaat medische begeleiding tot volwassenheid maar het leidt vaker tot een kostbare operatie of in extreme gevallen zelfs tot het laten inslapen van de hond.   

Aanleiding voldoende om het onderzoek naar patella luxatie nader te bestuderen en om nu eens werkelijk in “kaart” te krijgen hoe de aandoening het ras in Nederland beheerst. Een bekende orthopeed in Nederland is Prof. Meutstege. Bij de meeste hondenrassen met een onderzoeksplicht naar patella luxatie, wordt het onderzoek volgens zijn methode verricht. Het bestuur heeft contact met hem gezocht en hij heeft tijdens het Fokkersoverleg van 2005 een lezing gegeven over patella luxatie. Zijn onderzoeksmethode is tijdens deze lezing uitgelegd.  

De belangrijkste punten uit de lezing van Prof. Meutstege waren:

 1. Verricht het onderzoek volgens een vaste methode.
 2. Onderzoek alleen honden vanaf één jaar oud.
 3. Laat het onderzoek alleen door goedgekeurde orthopedisch specialisten uitvoeren.
 4. Leg de onderzoeksgegevens vast in een database in de computer.
 5. Ontwikkel een fokbeleid voor patella luxatie.

Deze methode heeft er o.a. bij de Flatcoat Retriever toe geleid dat het percentage goedgekeurde honden op basis van het patella luxatie onderzoek in tien jaar tijd is gestegen van 70% naar 80 %. Na de lezing hebben de aanwezigen aangegeven dat het bestuur een plan zou moeten uitwerken op basis van de methode van Prof. Meutstege. Het bestuur heeft daarom besloten om in 2006 tijdens de Jonge Hondendag en tijdens de Clubmatch de mogelijkheid te bieden om uw hond te laten onderzoeken op patella luxatie. Het onderzoek wordt u dan gratis aangeboden. U hoeft zelfs niet met uw hond deel te nemen aan het betreffende evenement om mee te mogen doen aan het onderzoek. We hopen zo veel mogelijk (ook oudere) honden te kunnen onderzoeken. Het onderzoek wordt discreet uitgevoerd en is pijnloos. Het duurt ongeveer 5 minuten. Indien u meewerkt aan het onderzoek geeft u tevens toestemming tot publicatie van de gegevens. U krijgt de uitslag direct te horen maar het bijbehorende certificaat wordt u pas later toegestuurd.

U kunt zich op twee manieren aanmelden:

 1. Door op het inschrijfformulier van het betreffende evenement aan te kruisen dat u wenst mee te doen aan het onderzoek. Bij de aanmelding dient u een kopie van de stamboom van de hond bij te voegen.
 2. Door u schriftelijk aan te melden bij de contactpersoon van het IFA. Zijn gegevens treft u aan in de colofon van het clubblad. Ook in dit geval dient u bij de aanmelding een kopie van de stamboom van de hond bij te voegen. 


Copyright © 2014  NVLPH