Pyreneese berghond

De Pyreneese Berghond is het hondenras waar onze vereniging haar bestaansrecht aan te danken heeft. In onderstaande artikelen wordt gedetailleerd ingegaan op de verschillende aspecten rond dit prachtige ras.


Copyright © 2014  NVLPH