2021 HERPLAATSINGPROCEDURE

Doelstelling

De NVLPH adviseert tussen de partijen omtrent een nieuw tehuis voor de herplaatsinghond. De NVLPH neemt geen verantwoording en heeft alleen een adviserende taak. De NVLPH neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de voor herplaatsing aangeboden honden. De vereniging ziet de herplaatsing als een zaak tussen de huidige - en toekomstige eigenaar. Waar mogelijk probeert de NVLPH de fokker ten allen tijde te informeren over de herplaatsing.

Wie komen in aanmerking

Onder een herplaatsinghond wordt een aantoonbaar raszuivere Pyreneese Berghond verstaan, die door de huidige eigenaar bij de NVLPH wordt aangemeld.
Bemiddeld wordt alleen voor Pyreneese Berghonden van leden van de N.V.L.P.H. Voor niet-leden kan ook bemiddeld worden, echter alleen voor Pyreneese Berghonden in Nederland.

Verblijfplaats hond

De herplaatsinghond blijft bij de eigenaar die de hond ter herplaatsing aanbiedt. Geadviseerd wordt om eerst een proefperiode van 4 weken te volgen, indien een nieuw tehuis voor de hond is gevonden.

Procedure

Een hond wordt voor herplaatsing aangeboden bij het verantwoordelijke bestuurslid (eventueel commissielid). Hierna te vernoemen als herplaatsingorgaan. De Huidige eigenaar krijgt een aanvraagformulier en een kopie herplaatsingprocedure met eventueel een factuur voor administratiekosten toegestuurd. Zodra dit formulier ingevuld retour wordt gestuurd met eventueel een kopie stamboom en een aantal bij voorkeur digitale foto's van de hond, wordt de procedure inwerking gesteld. Het herplaatsingorgaan geeft de gegevens van de hond door aan de webmaster voor publicatie op de website van de NVLPH en aan de redactie voor publicatie in het verenigingsorgaan "Pyremedium".

Communicatie

Alle contacten over herplaatsingen lopen via het herplaatsingorgaan. Hij/zij zal, indien nodig, de overige bestuursleden inschakelen wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft.

Stappenplan

Na bekendmaking van de herplaatsing kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het herplaatsingorgaan. Deze zal na een onderhoud met een geïnteresseerde een passend advies uitbrengen. Na overleg met de eigenaar zullen beide partijen met elkaar door het herplaatsingorgaan in contact worden gebracht. In alle gevallen blijft de eigenaar van de hond verantwoordelijk voor het wel of niet herplaatsen van de hond. Deze dient het verloop van de herplaatsing door te geven aan het herplaatsingorgaan.
Indien de herplaatsing tot een succes geleid heeft, dit is over het algemeen na een periode van 4 weken, dienen beide partijen een bevestiging van goede herplaatsing naar het herplaatsingorgaan te sturen.

Bezoekregeling

Indien nodig zal één bestuurslid c.q. herplaatsingorgaan samen met een tweede persoon een bezoek afleggen bij de huidige en/of toekomstige eigenaar. Dit om eventueel meer duidelijkheid te krijgen betreffende de herplaatsing.

Vergoeding

De administratiekosten voor leden van de NVLPH is kosteloos. Voor niet-leden bedragen de kosten voor administratie € 50,00. De administratiekosten worden met een factuur in rekening gebracht. Deze dient tegelijk te worden voldaan met het retour sturen van het ingevulde aanvraagformulier voor herplaatsing.
De nieuwe eigenaar betaalt na de proefperiode aan de hand van een factuur het bedrag van € 50,00 voor de definitieve herplaatsing aan de NVLPH.
Voor een herplaatsinghond zal geen geld worden gevraagd door de vorige eigenaar.

Administratiekosten

De administratiekosten worden gebruikt voor o.a. porto- en telefoonkosten, reiskosten, publicatiekosten zoals websitevermelding en vermelding in het Pyremedium.

 


Copyright © 2014  NVLPH