Rasexamen 2024 voor de Pyreneese Berghond

Het bestuur en alle leden van de NVLPH willen graag alle kandidaten, die 06.07.2024 hun rasexamen hebben behaald, van harte feliciteren met het keurmeesterschap van ons prachtige ras: de Pyreneese Berghond, te weten: Natalie van Burik, Coby van Kessel, Ilona Lodders, Maarte Nuijen en Hans Stigt.

Verder willen we iedereen hartelijk bedanken die dit rasexamen mogelijk hebben gemaakt en hebben bijgedragen in wat voor vorm dan ook.

Met name willen we dan toch nog speciaal bedanken de opleiders Mevr. Ilona Onstenk-Schenk en Dhr. John Williams bedanken, en niet te vergeten Mevr. Marion Klok, voor hun begeleiding, kennis en expertise gedurende het opleidingstraject tot en met 6 juli 2024.

En uiteraard willen we ook speciaal nog alle handlers met hun honden hartelijk bedanken, die tijdens het opleidingstraject hun tijd, geduld en medewerking hebben verleend zodat onze kandidaten hun opleiding hebben kunnen volbrengen, want zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest.

HARTELIJK BEDANKT!

Bestuur NVLPH