Nest geboren bij Buitenlandse fokker

Pups geboren

Zie 2022 NESTEN